SAMARBETE MED SVENSK SCENKONST

Kulturen & Kapitalet

Samarbetsprojekt mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Museer - en samlande arena för gemensamma frågor. 

Folk och Kultur 2024 Gunnar Ardelius Mikael Bränvall Foto Martin Tibblin
BAKGRUND

Tillsammans är vi starka

Svensk Scenkonst och Sveriges Museer samlar tillsammans de publika kulturverksamheterna i Sverige. Museerna och scenkonsten har liknande strukturer på nationell, regional och lokal nivå.  Branscherna har under en längre tid sett urholkade anslag vilket försämrar möjligheterna att uppfylla de kulturpolitiska målen. Inflation och ökande elpriser har fördjupat urholkningen. Flera av medlemsinstitutionerna har på senare tid fått uppmärksamhet för problem med sina lokaler vilket påverkar verksamheten. Samtidigt påverkas offentliga finanser av satsningar på beredskap och mot kriminalitet vilket framöver kommer ge en tuffare finansieringssituation överlag.

 

 

KiA-2024-årtal-foto-blå-240305
Kulturpolitisk samling
innehåll

Flerårigt samarbete

Samarbetet mellan branschorganisationerna inleddes redan 2019, ursprungligen för att driva plattformen Kultur i Almedalen (KiA), men har nu utökats till att även innefatta arrangemanget av en gemensam Kulturpolitisk dag, rapporter, debattartiklar och aktiviteter under konventet Folk och kultur. Att två branschorganisationer som täcker upp en så stor del av det publika kulturlivet samlas kring gemensamma frågor ger en starkare röst för kulturen i stort. Samarbetet ger större kraft i frågor där våra medlemmar har gemensamma utmaningar som långsiktig finansiering, lokalfrågan, armlängds avstånd och tillgänglighet i hela landet.

Folk och kultur 2024 Ungdomspartierna
MÅL

Kultur för ett starkare samhälle

Målet med samarbetet är att öka kunskapen hos beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå om vikten av ett hållbart kulturliv för ett starkare samhälle. Vi vill genom goda exempel, kunskapsöverföring och debatt skapa förslag till politiker och beslutsfattare till hur hållbar finansiering och ändamålsenliga lokaler för verksamhet i hela landet kan säkras.

Läs mer om Sveriges Museers och Svensk Scenkonsts samarbete och gemensamma aktiviteter här: Folk och KulturKultur i Almedalen / Kulturpolitisk samling

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.