Årets museum

Museernas nationella pris

medloperimotstand_007_hifi_fotografristenstrand_norrkoping-1-630×500

Utmärkelsen Årets museum delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Priset för Årets Museum delas ut av kulturministern under museernas vårmöte. Årets museum 2023 är Östergötlands museum.

Om årets museum

Nytänkande och samhällsförankrad verksamhet

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera andra museer till nytänkande verksamhet av högsta kvalitet.

År 2023 delas Årets museum ut för 27:e gången. Bakom utmärkelsen står Sveriges Museer och Svenska ICOM.

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som bland annat består av representanter från Sveriges Museer och Svenska ICOM. Utifrån de inlämnade förslagen nominerar sedan juryn tre slutkandidater.

ec647e2e-afd7-4ed8-8fba-ef4059b67be8-630×500
Kriterier

Juryn bedömer nominerade museer

Årets museum är ett museum som uppvisar mod, kreativitet och spets i ett eller flera av nedanstående områden.

 

  • Relevans.

Årets museum utgör en angelägen och inkluderande arena för människor och samhället.

 

  • Inspiration.

Årets museum kan uppvisa framstående exempel på nyskapande och innovativ verksamhet inom något eller flera områden. 

 

  • Kunskap och bildning.

Årets museum arbetar med kunskapsuppbyggnad genom att sätta berättelser i nya sammanhang som möjliggör fördjupade insikter och nya perspektiv.

 

I juryn för Årets museum 2023 sitter:

Styrelseledamot från Sveriges museer (ordf./sammankallande):
Lisa Månsson, överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet

Ledamot i Svenska ICOM:
Pontus Forslund, Enhetschef Fastighet & Utveckling vid Göteborgs museer och konsthall

Föregående års vinnare:
Susanna Pettersson, överintendent vid Nationalmuseum

Gästplats, temarelaterat:
Dilsa Demirbag Sten, generalsekreterare vid Berättarministeriet

Gästplats, utifrån perspektiv:

Lassi Patokorpi, finska ICOMs ordförande och museichef vid Raseborgs museum

åm_facebook.banner
Hur går det till?

Föreslå ditt favoritmuseum 

Varje höst har alla möjlighet att lämna skicka in förslag till juryn till kommande års pris. Juryn nominerar därefter tre finalister. De tre finalisterna offentliggörs i mars. Priset delas sedan ut på Museernas vårmöte. Möjligheten att lämna förslag öppnas i oktober.

 

Tidigare vinnare

Nationalmuseum

Årets museum 2022

2022

-

Med visionen att vara ett museum för alla visar Nationalmuseum hur museer kan göra skillnad genom att vidga samtalet om konst och kultur i samhället - ett arbete som når långt utanför museets väggar. Allt med ett lustfyllt tilltal som genomsyrar hela verksamheten. Därför tilldelas Nationalmuseum utmärkelsen Årets museum 2022. Läs mer.

medloperimotstand_007_hifi_fotografristenstrand_norrkoping-1-630×500

Norrköpings stadsmuseum

Årets museum 2021

2021

-

De stora samhällsfrågorna, stadens förflutna och publikens nutid bildar utgångspunkterna för Norrköpings stadsmuseum, som engagerar och inspirerar genom sitt sätt att låta museet vara en självständig röst i vår samtid. Därför tilldelas museet den prestigefyllda utmärkelsen Årets Museum 2021. Läs mer.

88919637-dca6-4833-b1f5-078c965e7beb-w_960

Sörmlands museum

Årets museum 2020

2020

-

Genom att integrera samling och utställning, bevarande och förmedling på ett helt nytt sätt vidgar Sörmlands museum horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer. Därför tilldelas museet den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum 2020. Läs mer.

ec647e2e-afd7-4ed8-8fba-ef4059b67be8-630×500

Skissernas museum

Årets museum 2019

2019

-

Med tillgänglighet och hållbarhet i fokus har Skissernas museum förändrat både byggnad, innehåll och arbetssätt. Det visar prov på hur ett innovativt och strategiskt helhetsperspektiv ser ut i teori och praktik. Därför tilldelas museet den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum 2019. Läs mer.

Jenny Eliasson, född 1959-05-16. Intendent och fotograf på  Malmö Museer från och med 2014.

Göteborgs konstmuseum

Årets museum 2018

2018

-

Genom att arbeta nyskapande har Göteborgs konstmuseum skapat ett solitt museum med genomslag och mervärde för sin region. Därför tilldelas museet den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum 2018. Läs mer.

Årets-museum-2017_Prins-Eugens-Waldemarsudde-04_Chef-630×500

Prins Eugens Waldemarsudde

Årets museum 2017

2017

-

För att ha öppnat och vidareutvecklat en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet utifrån platsens unika förutsättningar på ett sätt som gett stort genomslag och helt nya målgrupper, belönas allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde med det prestigefulla priset Årets museum 2017. Läs mer.

Screenshot 2021-10-13 at 12.20.46

Tekniska museet

Årets museum 2016

2016

-

För att de genom ett framgångsrikt förnyelsearbete och brukarorienterat fokus har lyckats uppnå målsättningen att vara ”alla små geniers favoritställe” belönas Tekniska museet med det prestigefulla priset Årets museum. Läs mer.