Valberedning

Vid årsmötet i april väljs nya styrelseledamöter in

Är du intresserad av att kandidera till någon förtroendepost?

Sveriges Museers valberedning består av sammankallande Magnus Hagberg (Statens historiska museer), Inga Göransson (ordförande Bohusläns museum), Tina Karlsson From (Linköpings konst och museer), Isabella Nilsson (Konstakademien) och Lotte Edsbrand (Svenska filminstitutet).

Är du intresserad av att kandidera till någon förtroendepost i organisationen? Kontakta Magnus Hagberg på magnus.hagberg@shm.se

FAQ

Här hittar du vanliga frågor och svar om Sveriges Museer.

Läs mer

Medlemsförteckning

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar från norr till söder representerar vi stora delar av Museisverige.

Läs mer

Snabbfakta om museer

Ordet museum härstammar från mouseion som i antikens Grekland var en helgedom åt muserna – vetenskapens och konstens gudinnor. I Sverige finns en museilag som reglerar offentligstyrda museer. I lagen fastställs att museerna skall bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.

Läs mer