Älskade museer
arkeologi
Västerås
2023-10-28 - 2023-10-28

Beskrivning

Kom och hör arkeologerna presentera resultatet från årets arkeologiska undersökningar i Västmanland klockan 12.25-16.00. Varje år genomförs flera arkeologiska undersökningar i Västmanland i samband med att nya väg ska anläggas eller inför att nya fastigheter ska byggas. Under 2023 har arkeologerna bland annat fortsatt med arbete inför breddningen av E18 mellan Västerås och Köping. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna ger oss mer kunskap om vår forntid.

Under dagen presenterar arkeologerna själva resultat från sina grävningar. Ni kommer att få se några av de fynd som arkeologerna grävt fram och höra mer om hur fynden bevaras efter att de grävts fram.

I samarbete med Länsstyrelsen Västmanlands län.
Fri entré men obligatorisk föranmälan pga begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 27 oktober 2023 genom att mejla anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se eller ringa 021-39 32 22.