Under mina första dagar som generalsekreterare presenterade vi rapporten Museer under press. Hur mycket museerna skulle hamna under press kunde vi inte ana vid det tillfället. Kort därefter polisanmäldes Norrköpings museum och Museilagen prövades på allvar för första gången. Sedan kom Corona och allt förändrades.  

Från den 11 mars då vi träffade kulturminister Amanda Lind, till beslut från regeringen att de förbjöd allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer, till löpande uppdatering om allmänna sammankomster, till att vi beslöt att flytta fram vårt Vårmötet 2020, till att därefter träffa kulturministern igen i måndags. Och där mellan mängder med åtgärder för att möta allmänhet, personal och media. 

Museerna uppfyller en samhällsbärande funktion med en verksamhet som påverkas i högsta grad av Coronaviruset. Vi får dagligen signaler om museernas katastrofala situation. Men vi får även signaler om vilket fantastiskt insats museerna gör med bland annat digitala visningar till allmänheten och lektionsmaterial till lärare och elever. Museernas insatser för att möta samhällets behov kan inte nog understrykas. 

När vi efterfrågade tips från landets museer om digitala besök så trillade svaren in. Det kan inte på långa vägar ersätta de fysiska besöken som även står för en stor del av de ekonomiska intäkterna. Kulturdepartementet gick ut i fredags med 500 miljoner i akut stöd som ska tillkomma kulturen. Det är oerhört viktigt att museerna omfattas av det stödet. Det har vi markerat tydligt på våra möten med departementet och i P1 Kultur i tisdags. Det mötet och inslaget kan du också ta del av här på vår hemsida.  

Men det har inte bara varit Corona. Det har varit möte med kulturutskottet och jag hann besöka några av medlemsmuseer (Thielska Galleriet, Historiska Museet, Riksidrottsmuseet, Kulturen i Lund, Skissernas Museum, Polismuseet, Arbetets museum, Norrköpings Stadsmuseum och Försvarsmuseum Boden). Möten som jag ser fram emot att fortsätta med så snart det är möjligt. 

Vårmötets som blir den 7 – 9 september har tema samverkan. Samverkan ger mer till fler och nu behöver vi mer än någonsin hålla ihop som en enad bransch. Vi på Sveriges Museer kommer att fortsätta göra allt vi kan för att ge stöd som behövs, så snabbt som möjligt.