mats_persson_neutral_right-sidebarI skrivande stund har #metoo-uppropen ännu inte synts i museisektorn, i alla fall inte offentligt. Nordiska museet dokumenterar dock flera av berättelserna för framtiden. Jag blir så upprörd och bestört när jag läser de här vittnesmålen. Och chockad över vidden av det hela. Men när jag pratar med kvinnor i min närhet förstår jag att de inte är förvånade utan snarare lättade. De har vetat.

Min uppmaning till museisektorn är nolltolerans inför allt kränkande beteende och sexism. Samtidigt blir museernas arbete med att vända perspektiv och att kritiskt granska rådande strukturer centralt, både som arbetsgivare men också genom de berättelser som förmedlas på museerna.  Det kan inte nog poängteras att arbetsmiljön på våra museer måste präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande.

Härnösand, Skövde, Halmstad, Uppsala, Västervik, Stockholm och hemstaden Karlskrona... Jag reser i ur och skur och även i snöfall genom Sverige. Häromveckan var jag också i Ghent, Belgien, för den årliga konferensen för de europeiska museernas olika branschorganisationer. Temat denna gång var The value of museums collections. Just frågan kring samlingarna ser jag som en av de stora utmaningar som många olika aktörer inom branschen lyfter. I museilagen talas också om aktiv samlingsförvaltning. Detta kommer att vara en av våra huvudfrågor de kommande åren.

Det handlar mycket om Museilagen när jag möter människor i branschen. Jag har den senaste månaden träffat kollegor, styrelser och andra berörda kring lagen. Den innebär att vi måste diskutera roller, uppdrag och prioriteringar. Frågan kring museernas ekonomi blir i detta sammanhang  högaktuell. Jag har sagt det tidigare: Museilagen är bra - men inte gratis!

När nu museernas öppenhet och allsidighet regleras i lag håller vi nu vårt direktsända höstforum under temat Öppna museer? Vi direktsänder från Nordiska museet onsdag den 29 november kl 13:30-15. Hör av dig i direktsändning via twitter #oppnamuseer

Den 4 december debatteras kulturbudgeten i Riksdagen. Samma dag lämnas besöksnäringsutredningen in till näringsdepartementet. Två viktiga händelser som påverkar vår bransch.

En museibarometer med frågor om läget går snart ut till cheferna för våra medlemsinstitutioner. Jag vill betona hur viktigt det är att vi får in svar för att bättre kunna hävda våra frågor i olika sammanhang.