Tack alla ni som bidragit till ett riktigt bra Vårmöte i Halmstad 2022! Missa inte att alla föreläsningar, material och en del bonusmaterial finns tillgängliga att se i efterhand på mötesplattformen fram till och med 13 maj.

Hallands Konstmuseum och Mjellby Konstmuseum var Sveriges Museers samarbetsparter tillsammans med Riksantikvarieämbetet och från första stund då det stod klart att Halmstad skulle arrangera Vårmötet 2022 har de jobbat för att lyfta hållbarhet och klimat som huvudteman för konferensen. Halmstad har verkligen levererat på den punkten i alla arrangemang, från föreläsningarnas innehåll till den vegetariska mingelmiddagen producerad på lokala råvaror.

Jag åkte från Halmstad med mer kunskap än när jag kom och uppfylld av vetskapen om att museerna kan spela en viktig roll i såväl det lokala som globala hållbarhetsarbetet framöver.

En av sakerna jag tar med mig kommer från den sista föreläsningen som Kimberly Nicholas höll. Hon pratade om vikten av att förankra vetenskap och kunskap i den egna kroppen för att motivera och åstadkomma förändring. Hon tog exempel från museiutställningar där besökare kunde lyfta på maträtter och känna vikten av hur mycket koldioxidutsläpp de förorsakat då de framställts. Hon tog också upp hur hon vid ett tillfälle fått vetskap om att den sista hannen i arten vit noshörning dött, vilket ger att arten dör ut när de sista honorna också avlider. Denna nyhet, berättade Kimberly, hade inte påverkat henne nämnvärt. Men när hon fick samma information på en konstutställning under ett museibesök drabbades hon av starka känslor av förlust och saknad vilket triggade en vilja att agera.

Hennes budskap var att förändring kräver inte bara fakta utan också känslor. Jag brukar tänka att fakta som vi inte vill kännas vid, som strider mot våra livsåskådningar är trubbiga, vilket gör att vi förmår att hålla dem ifrån oss. Ovälkomna fakta studsar. Känslor däremot är vassa och förmår tränga in under huden. I museivärlden talar vi om detta som gestaltning. En väl gestaltad utställning väcker känslor som kan vara ett första steg i att omvärdera en ståndpunkt och skapa eller förstärka förändringsvilja. 

Ska då muser vara organisationer som skapar förändringsvilja hos våra besökare? Är det vårt uppdrag? Vi pratade mycket om det på vårmötet och slutsatsen jag drar är att det måste vara upp till den enskilda organisationen. Det finns inget politiskt eller organisatoriskt påbud om att museer ska verka för hållbarhet. Men de enskilda museer som väljer att göra så måste vara noggranna med att utgå från verifierbar forskning som ger fakta som forskningen enats om. Det är vår trovärdighet som står på spel. Väljer vi starka gestaltningar som finner genklang i våra besökare måste vi vara oerhört noga med att faktaunderlaget är korrekt. 

Med det i bakhuvudet bör museer kunna bygga sin förmedling på starka känslor som bottnar i forskningsbaserad kunskap. För att slå vakt om sin trovärdighet kan man också tänka att frågorna förankras i varje museums kärnämne. För ett naturhistoriskt museum är det inga problem att hitta motiv och kunskap att utgå från i ett utställningsprojekt med fokus på hållbarhet. För exempelvis ett stadsmuseum som främst behandlar den egna ortens historia kan det vara mer utmanande. Men klimat och långsiktig hållbarhet har med all säkerhet spelat stor roll också i historisk tid för de människor som bebott platsen. Hur de löste de utmaningar som förorsakades av överutnyttjande eller klimatförändringar är av stort intresse också för stadens nuvarande invånare.

Men trovärdigheten måste också hänga ihop med det som bland andra Stefan Edman och Sofie Öberg från Statens Museer för Världskultur pratade om i sina föredrag; att museer också måste se om sina egna hus och vara noga med den egna klimatpåverkan i exempelvis sina fastigheter, transporter och restauranger.

Med detta i bakhuvudet vill jag försöka mig på att förmedla tre slutsatser från vårmötet i Halmstad 2022:

  • Föregå med gott exempel, bygg verksamheten så hållbar som möjligt. Detta sparar klimatet och ger också trovärdighet i främjandearbetet
  • Förankra hållbarhetsfrågorna i era kärnämnen och utifrån aspekter som ni känner till och kan mycket om
  • Kommunicera att hållbarhetsarbete och klimatfrågor är ämnen som ni själva valt att engagera er i, det är inget påbud

Nästa år ses vi i Västerås. Temat för den konferensen sätts som vanligt i ett samspel mellan styrelsen för Sveriges Museer och samarrangörerna lokalt. 

Jag är säker på att temat kommer locka många och jag ser redan fram emot Vårmötet 2023 i Västerås.

 

Niklas Cserhalmi

Ordförande Sveriges Museer