Stockholm
Ansök senast 2024-01-07

Beskrivning

Samlingsavdelningen ansvarar för att vårda, aktivera och utveckla de materiella och immateriella samlingar Världskulturmuseerna förvaltar med målet att säkra tillgängligheten i samtiden och för framtiden.