Göteborg
Ansök senast 2023-02-20

Beskrivning

Göteborgs museer och konsthall söker en digital samordnare med fokus på att skapa en ökad tillgänglighet till museernas samlingar. Den digitala samordnaren deltar i samlingssystemsrelaterade utvecklings- och forskningsprojekt kring databaser, digitalt tillgängliggörande och digitalisering. Inom ramen för tjänsten kommer också möjligheter att finnas att få vara med och bidra till utveckling av digitala publika användarupplevelser. Göteborgs museer och konsthall en gemensam avdelning inom Göteborgs Stads kulturförvaltning och består av Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet, Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs Konsthall.