Visby
Ansök senast

Beskrivning

Gotland en plats att leva på
De flesta känner till Gotland som en sommarö men Gotland är så mycket mer än sol och bad. Här finns ett rikt och levande kulturliv med goda möjligheter till en meningsfull fritid året om. Närheten till kust och stränder och säreget natur- och kulturlandskap upplevs som viktiga mervärden. Gotland har drygt 60 000 invånare varav hälften bor i Visby. Dessutom besöks ön årligen av ca en miljon turister och sommargotlänningar.

Gotlands Museum
Huvudman för Gotlands Museum är den ideella föreningen Gotlands Fornvänner. Gotlands Museum har till uppgift att bevara och på ett attraktivt och stimulerande sätt tillgängliggöra och utveckla Gotlands historia, konst samt natur- och kulturarv. Som ett av Sveriges länsmuseer stöttar vi andra aktörer inom kulturarvs- och museisektorn på Gotland. Gotlands Museum verkar också i internationella sammanhang bland annat inom besöksnäringen och genom nätverket Viking Destination – en av EU:s Cultural routes.

Under Gotlands Museums paraply finns det kulturhistoriska museet Gotlands Fornsal, Gotlands Konstmuseum, Magasin Visborg med cirka 500 000 föremål samt Svanströmska rummet - arkiv & bibliotek. På landsbygden ligger kulturreservatet Norrbys i Väte, museigårdarna Petes och Kattlunds samt ytterligare ett trettiotal fastigheter. Inom ramen för Gotlands Museum bedrivs även uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och kulturhistorisk naturvård samt museitjänster, förlag och museibutik. Gotlands Museum har som majoritetsägare också ett särskilt ansvar för Friluftsmuseet Bungemuseet AB.

Gotlands Museum omsätter årligen ca 35-40 mnkr. Av intäkterna är ca 50 % egenintäkter, såsom entréavgifter, försäljning, uppdragsverksamhet samt gåvor och sponsring. Övrig finansiering sker genom statliga och regionala offentliga medel.

Museet har ca 50 anställda året runt och under högsäsong ytterligare cirka 20 anställda. Museet har årligen drygt 300 000 besökare och dessutom många besökare till våra digital verksamhet. Gotlands Museum är det mest besökta regionala museet i Sverige och ett av de största besöksmålen på Gotland.

Till denna spännande och kreativa arbetsplats söker vi nu en museichef som kan fortsätta utveckla Gotlands Museum.

Arbetsuppgifter
Museichefen ansvarar inför Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse för den långsiktiga förvaltningen och utvecklingen av Gotlands Museum med utgångspunkt i verksamhetsidé och visionen Museum för alla. Museichefen driver utvecklingsfrågor på en strategisk nivå. En viktig uppgift är att samverka med andra aktörer lokalt på Gotland, nationellt och internationellt. Museichefen är ytterst ansvarig för verksamhet, budget och ekonomi samt personal och arbetsmiljö.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Akademisk examen med kulturhistorisk eller arkeologisk inriktning
 • Mångårig erfarenhet från museiverksamhet och kulturarvsfrågor
 • Flerårig erfarenhet från ledande befattning med goda ledaregenskaper
 • Förmåga att kontinuerligt utveckla en resultatinriktad, kreativ och relevant verksamhet med utgångspunkt från fastställda mål och ekonomiska ramar
 • Förmåga att leda, stödja och entusiasmera medarbetare
 • Förmåga och intresse att skapa kontakter och bygga nätverk inom museisektorn, det lokala näringslivet, inom politiken och övriga relevanta organisationer (t ex inom kultur- och universitetssektorn)
 • Är drivande och kommunikativ
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande är:

 • Forskarutbildning i kulturhistoriskt ämne och erfarenhet av egen forskning
 • Förmåga att leda och företräda verksamhet i skärningspunkten mellan kulturarv och besöksnäring
 • Intresse av och kunskap om gotländsk historia och kulturarv
 • Kunskap om och erfarenhet av arbete med konst och konsthistoria
 • Medievana
 • Intresse för omvärlds- och samtidsfrågor
 • Språkkunskaper utöver svenska och engelska

 

Övrig information om tjänsten och kontaktuppgifter

Anställning
Förordnande om 6 år med möjlighet till förlängning.

Tillträde
Snarast eller enligt överenskommelse.

Lön
Månadslön. Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Övrigt
Gotlands Museum har som målsättning att spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens och kvalifikationer är du intressant för oss.

Kontakt och ansökan
Frågor om tjänsten besvaras av Föreningens styrelseordförande Anders Flanking 010-223 92 10 eller nuvarande museichef Susanne Thedéen 070-341 34 38.

Kontaktperson för arbetstagarorganisation är: Per Widerström (DIK) 0498-29 27 42.

Ansökan skickas till museichef@gotlandsmuseum.se senast den 10 april 2022.