Västervik
Ansök senast 2022-08-15

Beskrivning

På Västerviks Museum arbetar vi med museiverksamhet, kulturminnesvård, forskning och uppdragsverksamhet. Museet byggdes 1933 på Kulbacken i Västervik och drivs idag som en stiftelse med Västerviks kommun och Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening som stiftare. Vi strävar efter en levande museimiljö med utställningar och en rik och aktuell programverksamhet. Vi bedriver även uppdragsverksamhet inom flera områden, främst foto, utställningsproduktion och land- och marinarkeologi.

2017 etablerades Västerviks Museums Forskningscenter (VFC) dit forskningsprojekt knutna till besöksmålet kanaliseras för att skapa samverkan mellan forskning och förmedling. En stor del av museets forskningsverksamhet kretsar kring det maritima arvet med fokus på yngre järnålder till 1500-tal. De senaste åren har vi arbetat med utveckling av 3D, VR/AR-appar och 3D-printning för vår egen utställningsmiljö, men även för andra museer. Nyheter på temat lanseras under vintern 2022/23. Vi ser också en stor efterfrågan på digitala komplement till våra guidningar, skolprogram och museilektioner. Vi har investerat i ny teknik för 3D och digital förmedling som nu ska ligga till grund för ytterligare utveckling. Det är dags att knyta nya medarbetare till oss!