Västerås
Ansök senast 2023-02-22

Beskrivning

Museipedagog/Arkeolog till Västerås museer (vikariat på 1 år)
Västerås stad ansvarar för det unika fornlämningsområdet vid Anundshög och har som målsättning att utveckla det till ett nationellt besöksmål. Vi söker dig, en erfaren arkeolog med passion för förmedling av kulturhistoria som vill utveckla den arkeologiska museipedagogiken vid Anundshög.