Regeringen har i dag beslutat om villkoren för den satsning på kulturverksamhet i bostadsområden med lågt valdeltagande eller andra socioekonomiska utmaningar som tidigare presenterats. Satsningen har fått namnet Äga rum och kommer att pågå under perioden 2016-2018. Den ska utgå från de boendes behov, engagemang och delaktighet.

– En förutsättning för delaktighet och egenmakt är möjligheten till inflytande, även över konsten och kulturen i sitt eget bostadsområde. Det är därför satsningen kallas det som den ska åstadkomma, att äga sitt rum, säger kultur- och demokratiminsiter Alice Bah Kuhnke.

Statens kulturråd kommer att fördela stödet. Förutom Statens kulturråds stödgivning omfattar satsningen även konstnärliga gestaltningsprojekt som Statens konstråd ansvarar för.

Statsbidrag får lämnas till en juridisk person (ej statlig eller kommunal aktör) för projekt i ny eller befintlig kulturverksamhet. Projektet ska bedrivas i ett bostadsområde med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar och baseras på engagemang och delaktighet hos de som bor i området där kulturverksamheten ska genomföras.

Projektet ska också ske i samarbete mellan flera aktörer, varav minst en är en organisation inom det civila samhället med lokal förankring i det område där projektet ska genomföras.

Sammantaget ska bidraget främja mångfald, tillgänglighet och jämställdhet inom kulturverksamheterna samt främja erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning.

Satsningen Äga rum omfattar totalt 130 miljoner kronor. Den som har beviljats statsbidrag ska till Statens kulturråd redovisa hur medlen använts.

Förordningen träder ikraft den 1 juni 2016.

För mer information, se Regeringens webbplats>>>

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.