Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår en satsning på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Pengarna fördelas genom den så kallade kultursamverkansmodellen - en modell för samverkan och finansiering av kultur mellan stat, regioner och kommuner. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Kulturlivet runt om i Sverige har drabbats hårt av det nya coronaviruset, eftersom kulturen på många sätt bygger på att människor möts. Den föreslagna satsningen på 150 miljoner kronor till regional och lokal kultur, kommer att bidra till att stötta den kulturella infrastrukturen i hela landet under krisen. Det handlar om institutioner och verksamheter som konserthus, teatrar, museer, bibliotek, enskilda arkiv, med flera.

Fördelningen till regionerna kommer att göras av Statens kulturråd, som redan i dag ansvarar för fördelningen av bidrag till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen. Därefter får regionerna frihet och ansvar att fördela pengarna inom sitt län.

Även vissa verksamheter i Stockholms län, som inte ingår i kultursamverkansmodellen kan komma att få del av pengarna. Dessa verksamheter får varje år del av statligt kulturstöd, som lämnas på annat sätt än genom kultursamverkansmodellen.

Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se