Makförskjutningen inom den regionala kulturpolitiken som en konsekvens av förändrad nationell kulturpolitik och vad det ger för konsekvenser för kommunala och regionala kulturinstitutioner. Det är temat på det seminarium som Riksförbundet Sveriges museer och branschorganisationen Svensk Scenkonst planerar under Almedalsveckan i år.

-Samverkansmodellen har inneburit att nya personer med nya roller har mandat att diskutera institutionens verksamhet, vilket innebär att den också bedöms utifrån andra kriterier än tidigare. Hur påverkar det verksamhetens innehåll och långsiktiga utveckling? Det är något vi vill belysa, säger Helena Faxgård, kommunikationschef vid Svensk Scenkonst

-I ett så här tidigt skede av modellens genomförande handlar det om att lära och förändra det som behöver ändras. Vem som har makten över kulturen är en avgörande fråga för kulturens utveckling, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Seminariet, som äger rum den 5 juli, är en del i ”Kultur i Almedalen” på Länsteatern i Visby, som Svensk Scenkonst arrangerar för tredje året i rad.