OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Jenny Theolin

Den 16-17 oktober höll Sveriges Museer forum för kommunala museichefer och verksamhetsledare på Uppsala konstmuseum.

Hela 26 deltagare från lika många museer hade slutit upp och de inbjudna talarna var författaren och utredaren Ewa Thorslund, Nikos Tsakiridis och Anna Lihammer från Riksantikvarieämbetet samt Louise Andersson från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Sveriges Museer passade också på att att "ta tempen på" de kommunala museerna i en workshop ledd av Sofia Embrén, projektledare för vår framtids- och demokratisatsning. Till sin hjälp hade hon processledaren Jenny Theolin. Många intressanta inspel samlades upp och kommer att användas i det fortsatta projektet.

Därefter fick deltagarna inblick i hur Riksantikvarieämbetet tar sig an de två regeringsuppdragen att följa upp Museilagen och att undersöka kulturarvets betydelse för Skolan.  Enkäter har gått ut i samverkan med Statistiska centralbyrån och intervjuer kommer att genomföras. Auditoriet hade många frågor och synpunkter att föra fram till Riksantikvarieämbetet som på plats också representerades av museisamordnaren Eric Fugeläng.

Sedan vidtog en intensiv workshop kring vilka behov av stöd från Sveriges Museer museerna har nu när nya kulturnämnder kommer på plats efter valet.

Dagen avslutades med att Daniel Werkmäster visade konstmuseet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Jenny Theolin

Andra dagen inleddes av Ewa Thorslund: När det är lättare att producera än att konsumera – samhällets genomgripande digitalisering skapar behov av nya förmågor. Hon orienterade museicheferna  i trender och utmaningar i mediesamhället, i propagandaknep och propagandaestetik och i vikten av att höja förmågan till källkritik. Hon möttes av igenkännande nickningar men väckte också funderingar kring hur museerna ska kunna verka som platser som ökar "källtilliten".

Louise Andersson, expert från SKL,  uppmanade museicheferna att tänka vidare på hur man med en personal som bättre speglar samhällets sammansättning idag; bättre kan bli sådana institutioner som främjar framtida källtillit. Hon tecknade också bilden av läget efter valet i kommuner och landsting idag. 53 kommuner har alliansmajoritet, 39 är rödgröna. Resten, 198 stycken, har ingen teoretisk majoritet och står inför att hitta andra lösningar, till exempel blocköverskridande. Hon kunde även påvisa att nettokostnaden för kultur i kommunerna ökat under perioden 2010-2017. Men den mest slående bilden, som också kommer att påverka de ekonomiska förutsättningarna, var en demografikurva som förutsåg sjunkande antal yngre människor utanför storstäderna de närmaste åren. Det gav något att reflektera över ur ett kommunalt museiperspektiv - vad kan man göra för att bidra till ett bra liv på platsen där man verkar? En annan notering var de rekryteringsutmaningar som finns och förutspås i många branscher. Hon konstaterade också att kulturarvets betydelse verkligen är på tapeten i EU-sammanhang.

Tina Rodhe från Stockholms medeltidsmuseum och Katarina Carlsson från Malmö museer delade därpå med sig av erfarenheter att arbeta med nyanlända, både strukturellt och rent praktiskt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Foto: Jenny Theolin

Avslutningsvis kunde Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges museer, bekräfta önskemålet att fortsätta med Forum för kommunala museichefer. Första gången, 2016, hölls det i Sigtuna och 2017 i Stockholm. Forum nr 4 kommer att äga rum på hösten 2019, någonstans i Sverige.