PrintFUISM fick in 23 bidrag till Årets pedagogiska pris 2017. Här är de tre finalisterna. Redan nu inbjuder man till omröstning men man kan även vänta tills man hör de nominerade bidragen presentera sig på Fokus på dagen den 12 mars. 

Maker Tour - Tekniska museet
”Med en rosa buss beger sig Tekniska museet ut till skolor i utsatta områden i Storstockholm för att väcka intresse för teknik, naturvetenskap. Med kreativa aktiviteter uppmuntras barn att med enkla medel skapa själva och tillsammans med andra. Ett tillgängligt, uppsökande projekt som på ett helhjärtat sätt tar sig an skolors behov och mål.”

Orden i lådan - Junibacken
”Med utgångspunkt i lek och nyfikenhet har Junibackens Orden i lådan ambitionen att främja barns språkutveckling och väcka intresse för läsning. Här får barn i förskoleåldern undersöka och smaka på språkets kluriga och skojiga möjligheter. En inspirerande verksamhet som visaratt det med enkla medel går att göra något stort för de små.”

Med bilden till språket - Marinmuseum
”I Marinmuseums projekt Med bilden till språket skapas ett intressant och oväntat möte över generations-, språk- och kulturgränser. Det pedagogiska konceptet är fritt och öppet, dåbildgestaltning blir utgångspunkt för samtal mellan nyanlända ungdomar och ubåtsofficerare. Här förverkligas ambitionen att göra museet till ett rum för dialog och möten.”

Finalisterna kommer att presentera sig under Fokus på dagen den 12 mars. Då kan medlemmar i FUISM som medlem rösta på plats.

Det går också bra  för medlammar i FUISM att skicka in sin röst till priset@fuism.se. senast den 22 mars.

Det inte tillåtet att rösta på den institution du jobbar på (även om du inte varit med i den nominerade verksamheten).

Priset tillkännages och delas ut på Museernas Vårmöte i Malmö.