Behovet av internationella kontaktytor och resurser är stort för svenska museer. Inte minst EU är en viktig resurs. Det kan dock vara svårt att hitta i ansökningsdjungeln. Därför arrangerar Svenska ICOM tillsammans med Intercult en unik kurs, anpassad just för museer, om möjligheter att söka EU medel för europeiska samarbeten.

Kursen är den 22-23 oktober i Stockholm.

Läs mer om kursen här.

Välkommen!