Boka in den 15 mars på Hotell Södra Berget i Sundsvall för en dag om Att störa homogenitet

Rasism, islamofobi, antisemitism, antiziganism och homofobi får livskraft av föreställningar om ett homogent folk. Idéer om ett förflutet där ett idealiserat svenskt folk tänkt, känt och varit lika. Hur kan vi med historiska perspektiv arbeta för att störa föreställningar om historisk och samtida homogenitet?

Hur ser den dominerande bilden av Sveriges historia ut idag och vilka perspektiv och berättelser har fått stå utanför den gängse nationella historieskrivningen? Hur skapar vi inkluderande arbetssätt med utgångspunkt i kulturarv och kulturmiljöer?

Under dagen deltar Fredrik Svanberg, Historiska museet för att tala om homogenitet och kulturarv. Dessutom deltar Ulrika Westerlund, RFSL och Alexander Bengtsson, Stiftelsen Expo, Margareta Persson, projektet HAIKU, Nordiska Museet, Johan Loock, Länsstyrelsen i Jämtlands län och Qaisar Mahmood, Riksantikvarieämbetet med sina perspektiv på homogenitet. Louise Andersson, Riksutställningar, berättar om normkritiska perspektiv och hur det kan fungera som en utgångspunkt i arbetet.

Inbjudan med program kommer inom kort.

Konferensen genomförs av Örebro läns museum, Riksförbundet Sveriges museer och Länsstyrelserna.

Kom och lyssna, berätta och diskutera!