Medlemsorganisationen Swedish Welcome, som certifierar upplevelser, inleder ett samarbete med Riksförbundet Sveriges museer. En avsiktsförklaring har tecknats som syftar till att främja och stärka den svenska museisektorn, samt bidra till en hållbarhetsutveckling i branschen.

Genom att skicka ut ”hemliga gäster” – professionellt skolade expertbesökare och rådgivare – kan Swedish Welcome göra omfattande bedömningar och ge råd till besöksmål om hur de kan förbättra gästupplevelsen och stärka sitt hållbarhetsarbete. Christian Åberg, partneransvarig på Swedish Welcome, ser stor potential i samarbetet:

-          Riksförbundet Sveriges museer och deras över 200 medlemmar utgör en betydande del av orsaken till varför gäster väljer att besöka Sverige. Ju bättre museerna blir desto bättre kommer hela besöksnäringen utvecklas. Vi är väldigt glada att vi tillsammans med RSM kan få bidra till den utvecklingen, säger Christian Åberg.

Mats Persson är generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges Museer, en organisation som har till uppgift att driva medlemmarnas gemensamma intressen. Han ser samarbetet som ett stöd för museernas utvecklingsarbete:

-          Våra medlemsmuseer, en brokig skara, är spridda över hela landet. Men alla har de besökaren i fokus och på Riksförbundet vill vi ge bästa möjliga förutsättningar för utvecklingen. Här tror vi samarbetet med Swedish Welcome kan ge oss ny skärpa och viktig input, säger Mats Persson.

Redan idag är 15 av dessa museer certifierade medlemmar i Swedish Welcome. En är Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby, som också är vinnare av Stora Turismpriset 2014. Vd Kjell Åke Hansson menar att den utomstående, professionella blicken är ett nödvändigt instrument i förbättringsarbetet:

-          Swedish Welcomes omfattande genomgång av detaljerna i vår verksamhet är ett starkt komplement till egna enkätundersökningar och hjälper oss att rikta fokus på det vi kan och bör förbättra, säger Kjell Åke Hansson.

Swedish Welcome är en medlemsorganisation som certifierar upplevelser. Certifikatet garanterar att upplevelsen är professionellt bedömd ur gästens perspektiv och ger trygga val för bättre upplevelser och hållbar utveckling. Swedish Welcome är en oberoende aktör som drivs utan vinstsyfte och som tillsammans med sina medlemmar vill utveckla svensk turism.

Riksförbundet Sveriges museer (RSM) tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Förbundet har idag drygt 215 medlemsmuseer. www.sverigesmuseer.se.

15 av RSM:s museer är idag även medlemmar i Swedish Welcome; Astrid Lindgrens Näs, Bohus fästning, Friluftsmuseet Gamla Linköping, Flygvapenmuseum, Karlsgatan 2, Museet HAMN (Historiearvsmuseet), Nordiska Akvarellmuseet, Vallby Friluftsmuseum, Virserums Konsthalloch samtliga av Västarvets museer - Bohusläns museum, Forsviks bruk, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Vitlycke museum, Vänersborg museum.

 

Kontaktuppgifter:

Mats Persson – Generalsekreterare, Riksförbundet Sveriges museer
0708-11 60 40
mats.persson@sverigesmuseer.se

Christian Åberg – Partneransvarig, Swedish Welcome
0705-43 20 17
christian.aberg@swedishwelcome.se

Kjell Åke Hansson – Verkställande direktör, Astrid Lindgrens Näs
0492-76 95 86
kjell-ake.hansson@vimmerby.se