Varje år utser föreningen FUISM - Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, Årets pedagogiska projekt. I år kom totalt 13 projekt in som förslag till Årets pedagogiska projekt 2014. Nu kan du som är medlem rösta fram vinnaren.

FUISM:s styrelse har valt ut följande tre finalister:

1. Projektet Ankomsten – Bror Hjorts hus, Uppsala

En lyckad kombination av bild, ord och möten, där metoden är tydlig och enkel och respekten för allas lika värde känns självklar. Genom att berätta om ankomsten till ett främmande land, med inspiration från fantastiska bilder ur Shaun Tans prisbelönta bok, kopplat till skapandet av egna bilder ges mervärden i lärandet som för långt bortom ett ökat ordförråd i svenska.

2. Idrottens kroppsideal – synen på kroppen under 3000 år – Medelhavsmuseet och Riksidrottsmuseet, Stockholm

Ett innovativt samarbete mellan två museer har gett elever möjlighet att undersöka kroppen och dess funktion inom idrotten på ett ämnesövergripande sätt. Genom att ta avstamp i ett historiskt material görs nutidens kroppsideal synliga och en praktisk workshop kompletterar bearbetningen av ideal och normer utifrån genus, etnicitet och sexuell läggning.

3. Malmska valen – Göteborgs Naturhistoriska museum och Göteborgs stadsmuseum

Med teknikens hjälp kopplas arkivmaterial och konstnärliga uttrycksformer samman och museet når utanför musiebyggnadens väggar. Genom användandet av historiskt material i en app, ges liv åt en bortglömd historia, samtidigt som konstnärliga uttrycksmedel stimulerar och vidgar våra sinnen och ger en helhetsupplevelse i stadsrummet för alla som vill ta del av den.

Medlem? Nu kan du rösta!

Alla FUISM:s medlemmar har möjlighet att rösta på sin favoritfinalist under perioden 9 februari-23 mars 2015 genom att skicka ett mail till priset@fuism.se. En röst per medlem. Ange ditt namn, medlemskap i FUISM och vilket projekt du röstar på. Tänk på att du får inte rösta på ett projekt som bedrivs på institutionen där du arbetar eller ett projekt som du själv varit inblandad i. Vinnaren kommer  att offentliggöras på Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Sigtuna 15-17 april.