Sedan hösten 2014 ger NCK, Riksförbundet Sveriges Museer i samarbete med Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim en unik utbildning, skräddarsydd för dig som arbetar med lärande inom kulturarvssektorn. Höstterminen 2016 och vårterminen 2017 är sista möjligheten att gå dessa kurser!

Utbildningen består av fyra delkurser á 7,5 hp som kan läsas var för sig eller tillsammans. Samtliga kurser ges på distans via internet. Två stycken ges under hösten och två stycken under våren, om tillräckligt många anmäler sig. Tanken är att man ska kunna arbeta samtidigt och lägga en del av sin tjänst på utbildningen. Eftersom kurserna ges som uppdragsutbildningar är de avgiftsbelagda och kostar mellan 5000 nok och 6500 sek. Varje kurs har ca 20 platser.

Kursen ges av Linnéuniversitetet, 7,5 hp
Kursen ger inblick i museernas roll som samhällsaktör, museernas politiska dimension och hur museerna kan vara relevanta inom en rad olika samhällsområden.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 6 500 sek (+ moms). Kursen ges under höstterminen 2016. Kursen ges helt via internet. Sista anmälningsdatum för kurserna höstterminen 2016 är 3 juni 2016. Kurserna startar 2016-09-12 och slutar 2017-01-15. Då anmälningstiden passerat är anmälan bindande.

 
Kursen ges av Linnéuniversitetet, 7,5 hp

För att kunna utveckla kommunikationen om museipedagogisk verksamhet behöver vi ökad kunskap om brukbara termer och begrepp. Teoretiska perspektiv och olika sätt att se på museipedagogik står i centrum i denna kurs.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 6 500 sek (+ moms). Kursen ges under höstterminen 2016. Kursen ges helt via internet. Sista anmälningsdatum för kurserna höstterminen 2016 är 3 juni 2016. Kurserna startar 2016-09-12 och slutar 2017-01-15. Då anmälningstiden passerat är anmälan bindande.

Kursen ges av Malmö Högskola, 7,5 hp

Museerna existerar alltid i relation till andra företeelser i samhället och interagerar med dessa. Genom olika pedagogiska metoder, tekniska lösningar och olika fokusområden finns möjligheter att skapa upplevelser utifrån de egna förutsättningarna.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 7 000 sek (inkl. moms). Kursen ges under vårterminen 2017. Kursen ges helt via internet.


Kurs 4: Pedagogiskt utvecklingsarbete (VT 2016)
Kursen ges av NTNU i Trondheim, 7,5 hp

Målet med denna kurs är att deltagarna ska utveckla sig själva och sin dagliga verksamhet genom att reflektera och teoretisera över sin egen praktik. Kärnan i kursen är ett större skriftligt arbete med utgångspunkt i ett eget projekt eller egna erfarenheter som syftar till att teoretisera och utveckla den pedagogiska verksamheten vid den egna institutionen.

Bra att veta: Kostnad för kursen är 5000 nok. Kursen ges under vårterminen 2016 och 2017. Kursen innehåller en träff som är förlagd till Östersund.


Har du frågor om kurserna?

Hör gärna av er till NCK på e-post info@nckultur.org