Välkommen till Vasamuseet och utdelningen av det internationella pris som Han Mannebys minnesfond för museiutveckling, Museum Horizon, årligen delar ut

2012 års pristagare är Stephen Inglis. chef för Aanischaaukamikw Cree Cultural Institute, Oujé-Bougoumou, Kanada

  •  för att, tillsammans med Creeindianerna, ha förverkligat en dröm
  • för att ha skapat ett centrum i Oujé-Bougoumou, där James Bay Creefolketskultur lyfts fram, förmedlas och hyllas
  •  för att ha byggt broar mellan det traditionella och det samtida, mellan unga och gamla, det lokala och det globala
  •  för att han länkar kunskap, stolthet och respekt med skönhet

Priset delas ut lördagen den 10 november kl. 14.00 – 16.00, Lilla filmsalen, Vasamuseet, Stockholm

Inbjudan