Skånes hembygdsförbund driver ett projekt som kallas ”Visualisering inom kulturarvsområdet”, finansierat av Region Skånes kulturnämnd. Inom projektet vill vi skapa ett brett intresse för digital gestaltning av kulturhistoriska miljöer, i samarbete och dialog med museer, institutioner, företag, hembygdsföreningar och skånska kommuner. Vi ska undersöka hur man kan förstärka berättelsen om en plats med hjälp av digitala verktyg.

Vi kommer att producera applikationer för rundvandring i kulturhistoriska miljöer samt 3D-gestaltningar av fornlämningar och byggnader på några olika platser i Skåne. Men också andra tekniska lösningar kommer att förevisas, diskuteras och planeras för inom projektets ramar. Projektet drivs i samarbete med Uppåkra arkeologiska center, Lunds universitets historiska museum, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds tekniska högskola/Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet/Humanistlaboratoriet samt Kultur Skåne. Läs mer här.

I april kommer vi att genomföra ett seminarium som vi kallar ”Digitala kulturmiljöer”. Vid seminariet ska vi bl. a visa upp prototyper för digital gestaltning av kulturmiljöer samt presentera andra initiativ och pågående diskussioner. Vi är övertygade om att det är mycket på gång som vi ännu inte känner till. Vilka liknande initiativ, kring digital gestaltning av en plats, har tagits på svenska museer? Hjälp oss gärna; dela med er av era diskussioner och delta i våra!

Kontakta gärna Maria Casagrande, projektledare
maria.casagrande@skaneshembygdsforbund.se
046 – 15 80 71