En smak av kultur och historia - museer och måltider, ett nordiskt projekt.

Matkulturområdet växer i hela Norden, både med hänsyn till Michelinstjärnor och tilltag inom vardagsmaten och den offentliga måltiden. Redan nu pågår en rad olika event där man kopplar ihop den kulturella upplevelsen med måltiden. Matkulturhus, mat & filmfestivaler och mat-teater är bara några exempel. De ger gästerna en unik upplevelse och ett mervärde som kan utvecklas ytterligare. Nu bjuder Ny Nordisk mat in till medverkan i ett projekt.

Vi håller nu på att förbereda en nordisk projektansökan där vi vill förstärka den kulturella upplevelsen på museerna med hjälp av mat & måltider. Detta med anledning av att den nordiska maten fått stor internationell uppmärksamhet under det senaste decenniet.

Många museer och kulturbyggnader har idag restauranger och caféer där de serverar enklare mat och dryck. Tyvärr serveras där allt för ofta halvfabrikat, trötta smörgåsar och drycker som Coca Cola och Fanta. Detta betyder att möjligheten till förmedling av historia och kultur via måltider går förlorad och även möjligheter att använda lokala och regionala råvaror.

I Danmark har Zonen för Matkultur genom projektet ”En bid af Historien” utvecklat en modell för mat-kommunikation som redan använts av olika historiska institutioner. Bland annat har Vikingaskeppsmuseet i Roskilde använt konceptet för att utveckla det man kallar ”Ny Nordisk Vikingemad”, i samarbete med restaurang Snekken.

Under Norges ordförandeskap 2012, i Nordiska ministerrådet, har flera aktiviteter genomförts på detta tema. Dels en konferens i Bergen, ”Sjömat och kustkultur” och dels en workshop som uppföljning på konferensen.

Vi vill nu undersöka intresset för ett samnordiskt projekt med fokus på utveckling av mataktiviteter och måltidsupplevelser. Med projektet vill vi ge besökarna en smakbit av nordisk kultur och historia, som kopplas till de olika museernas verksamhet.

Projektet skall också ses mot bakgrund av att det i Sverige diskuteras en ”mat”-utbildning för etnologer och historiker, i hur mat kan utvecklas till ett levande moment i historiska miljöer och på museer.

Projektet är tänkt som ett samnordiskt projekt med fokus på att bilda nätverk, samt att utveckla ett gott nordiska värdskapet via kopplingen mellan mat, måltider och kulturförmedling.

Kontakta oss för mer information och om du är intresserad av att delta i projektet:
Charlotta Ranert, charlotta@charlottaranert.se
Magnus Gröntoft, mg@nynordiskmat.org