masker-beskuren-1024×433I Sverige är andelen med utländsk bakgrund i befolkningen 25%.  Andelen i kultursektorn är 15%. Lägst ligger museisektorn där 11% av de anställda har utländsk bakgrund. 

Myndigheten för kulturanalys i samarbete med sina nordiska motsvarigheter låg bakom Vem får vara med – en nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration. Dagen var startskottet för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.  Sveriges Museer bevakade dagens flöde av ny statistik och intressanta exempel från runt om i Norden.

Nedan finns en länk till de filmer som spelades under dagen.

Vad innebär det för kulturen att bli redskap i integrationen?
Sverker Härd Myndigheten för kulturanlys.

Se filmerna från nordisk kulturpolitisk dag den 29 januari >>