Stadsmuseet i Stockholm är stängt för renovering och beräknas öppna under 2018. Inför nyöppnandet av museet har ett stort arbete lagts ner på att försöka ta reda på vad de kommande besökarna förväntar sig av den nya utställningen och det nya museet. Som ett inledande arbete deltog samtliga medarbetare 2014 i en diskussion om vilka effektmål museet skulle arbeta mot. Materialet sammanställdes i en handfull effektmål kategoriserade utifrån de fem allmänna lärandemålen i det så kallade GLO, Generic Learning Outcomes.1 I stora drag och ytterst kortfattat blev detta resultatet:

  • När Stadsmuseet öppnar igen 2018 ska det vara ett museum som berättar om hela Stockholms historia.
  • Utställningar och program ska inspirera människor att upptäcka staden som museet handlar om.
  • Fler människor ska känna att det museet gör är relevant för dem.
  • Museet ska ge nya perspektiv och stå för ett lustfyllt lärande.
  • Museet ska vara en mötesplats i staden och ett självklart besöksmål för såväl stockholmare som turister.

Syftet med fokusgruppundersökningen var att skaffa tentativ kunskap om vilka effekter museiutställningars olika innehåll, förmedling och gestaltning har på olika grupper av museibesökare. Arbetet utgör en del av det effektmålsarbete som Stadsmuseet i Stockholm använder för att strukturera och planera verksamheten inför nyöppningen av museet 2018. Vad upplever olika grupper av museibesökare som positivt, respektive negativt?

Undersökningen har gjorts med fem olika fokusgrupper som fått besöka och ge sina synpunkter på tre olika museiutställningar, Vikingar på Historiska museet, Krig och fred, 1500 till 1800-talet på Armémuseum samt Medeltidsmuseets basutställning. Valet av utställningar motiveras av att de innehåller olika typer av innehåll, förmedling och gestaltning. Fokusgrupperna består av grupperna Unga vuxna mellan 18-24 år, Barn mellan 10-13 år, två grupper med Personer med funktionsnedsättningar varav den ena gruppen bestod av personer med utvecklingsstörning och Familjer. Sammanlagt har ungefär femtio personer deltagit.

Rapporten från undersökningen, Besökarna i fokus - En fokusgruppsundersökning av besökarnas upplevelser i tre museiutställningar - finns nu tillgänglig att ta del av.

Ladda ner rapport>>>

För mer information om arbetet, kontakta:

Hans Öjmyr
Chef utställningsenheten
Platschef Stadsmuseet
Telefon: 08-508 31 631, e-post

 

Fotot är taget av Mikael Almehag

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på RIKSFÖRBUNDET SVERIGES MUSEER, orgnr. 802427-6795 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.