Det är valår och kulturfrågorna står högt på agendan efter två år av pandemi och restriktioner som slagit hårt mot kulturbranschen. Vid årets Folk och Kultur arrangerar Sveriges Museer och Svensk Scenkonst därför en högaktuell utfrågning av flera av riksdagens kulturpolitiska talespersoner.

SÅ DELTAR DU
För att delta i evenamanget behöver du köpa ett deltagarpass till Folk och kultur: https://jirango.com/cms/web/967357f4 Samtalet livesänds på folkochkultur.se den 10 februari kl. 11.00.

Vi har ett aktivt kulturliv i Sverige men pandemin har blottlagt svagheter i infrastrukturen och tydliggjort hur olika förutsättningarna ser ut på olika platser i landet. Hur kan lärdomarna under pandemin användas till mer långsiktiga finansieringsstrukturer som ser till samhället som helhet? Och vilken dynamisk effekt kan en nationell kulturpolitik ha på samhället i övrigt? 

Missa inte detta viktiga kulturpolitiska samtal om den nationella politikens betydelse för Sveriges kulturliv!Utfrågningen som sänds från Dansens Hus i Stockholm görs av Mikael Brännvall, VD för Svensk Scenkonst, och Ann Follin, representant för Sveriges Museer och ordförande i Centralmuseernas samarbetsråd. Vid samtalet deltar de kulturpolitiska talespersonerna Lawen Redar (S), Vasiliki Tsouplaki (V), Anna Sibinska (MP), Kristina Axén Olin (M), Catarina Deremar (C) och Krister Nylander (L).

272784479_6837303566339618_3232149227337266493_n

Svensk Scenkonst är en heltäckande bransch- och arbetsgivarorganisation för professionell scenkonst. Vi verkar för att medlemmarna ska ha optimala förutsättningar att producera och sprida scenkonst av högsta kvalitet i hela landet och samtidigt vara ansvarstagande arbetsgivare. Sveriges Museer tar tillvara och driver den svenska museisektisa gemensamma intressen. Med drygt 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige.