Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,  släpper skriften Förnyelse av kulturstiftelser – Exemplet Kulturparken Småland. Kulturparken Småland, som precis blivit utsett till Årets museum 2012 , utgör ett lärande exempel för andra som står inför kommande förändringar av stiftelser.

Skriften finns att ladde ner på SKL:s webblats