kommunala-museer2Sveriges Museer bjuder in dig som är chef eller verksamhetsledare för ett kommunalt museum till forum för inspiration, diskussion, kraft och mod. Datum 16-17 oktober.
Tid: kl 13-13. Plats: Uppsala konstmuseum

Första dagen blir det workshop kring demokratisatsningen som Sveriges Museer startar upp tillsammans med medlemsmuseerna. Vi analyserar också gemensamt de kommunala museernas speciella behov.

Dagen avslutas med Riksantikvarieämbetets Anna Lihammer och Nikos Tsakiridis De ger det aktuella läget för två regeringsuppdrag med bäring också på de kommunala museerna: Museilagens tillämpning samt kulturarvsarbetets betydelse för skolan. Passa på att ställa frågor och göra inspel!

Andra dagen inleds av Ewa Thorslund, utredare och författare med bakgrund som direktör för Statens medieråd: När det är lättare att producera än att konsumera - samhällets genomgripande digitalisering skapar behov av nya förmågor. Hon kommer bland annat prata om den nya beredskap som behövs hos kunskapsinsitutioner som museer när desinformationen knackar på och fakta ifrågasätts. Vad är det vi står inför, vilken kompetens behövs och hur kan man skapa "källtillit"?

Vi har också bjudit in Louise Andersson, expert på kulturpolitik vid Sveriges kommuner och landsting för en orientering bland nyheter hos dem och kring läget efter valet. Därpå delar några museer med sig av hur man planerar arbeta med nyanlända. Hur kan vi skapa möjligheter till praktik och introduktion på museerna?

Båda dagarna ges tid för strategiska reflektioner, grupparbeten, fikamingel samt på tisdagen en gemensam middag och på onsdagen en gemensam avslutande lunch.

Kostnaden är 500 kronor per deltagande. Den som önskar kan även delta i sopplunch på tisdagen från kl 12 och då tillkommer en kostnad på 100 kronor. Mötesavgiften betalas in senast 8 oktober efter att du anmält dig till maria.b.olofsson@sverigesmuseer.se och fått din bekräftelse.

I arbetsgruppen för Forum kommunala museichefer ingår:
Tina Karlsson Friluftsmuseet Gamla Linköping
Tina RodheStockholms Medeltidsmuseum
Daniel Werkmäster, Uppsala konstmuseum
Cajsa Lagerkvist, Mölndals stadsmuseum
samt Mats PerssonSveriges Museer