UlricaG_1_Foto Petter Engmaneva_hansen_1orjan-molander-1

 

 

 

 

 

 

 

Framtidens museum – ett samtal om museernas samhällsroll
Gotlands museum, Bildstenshallen den 6 juli kl 14.30.15.30

Vad är museets roll och uppdrag? Hur hör kultur och samhällsutveckling ihop? Vad händer när museer i Sverige tar allt större ansvar för brännande frågor och ger plats för samhällets mångfald?  Några kritiker menar att museerna riskerar spåra ut och tappa sin grundfunktion som kulturinstitutioner. Enligt museiutredningens förslag ska museerna  ”bidra till det demokratiska samhällets utveckling”. Hur ska det tolkas och var går gränserna för museernas roll som arena för demokrati- och identitetsfrågor?

Medverkande:
Ulrica Grubbström, VD och museichef Västerbottens museum i Umeå
Örjan Molander, museichef Kalmar läns museum
Eva Hansen bitr. museichef vid Malmö museer.

johanna_palmstromModerator: Johanna Palmström