HAIKU är ett treårigt projekt som vill synliggöra historien om livet för personer med funktionsnedsättningar. Målet är att ta med den berättelsen i samhällets allmänna historia. HAIKU är ett samarbete mellan Handikapphistoriska föreningen, Nordiska museet och Historiska museet och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet kommer att pågår till hösten 2013.

I samband med att projektet avslutas i oktober 2013 vill projektledningen gärna har synpunkter på det genomförda arbetet. Läs mer i brevet och kom gärna med synpunkter>>>

Den 25 september genomförs ett seminarium kring funktionshinderperspektiv på museernas arbete. Läs mer här>>>