Varje år skapas det mängder av filmer, appar, spel och webbsajter som har teman relaterat till europeiskt kulturarv och kulturarvsfrågor men fram till nu har dessa inte haft ett eget forum för presentation eller hyllningar. Heritage in Motion är ett nytt multimedia-event som skapats just för att lyfta fram de bästa och mest kreativa produkterna som på ett eller annat sätt betonar värdet hos det europeiska kultur- och naturarvet.

Har du skapat en multimediaprodukt som har anknytning till det europeiska natur- eller kulturarvet? Nu kan du skicka in ditt bidrag till tävlingen Heritage in Motion Award 2013. För mer information om festivalen och tävlingen, se här eller www.heritageinmotion.eu. Du hittar dem också på Facebook facebook.com/heritageinmotion.

Heritage in Motion