utsatta_museerPå vart tredje museum blev någon i personalen utsatt för våld eller hotad under 2015 enligt en ny rapport från Myndigheten från Kulturanalys, som gjort en enkät till 98 stora och medelstora museer.

Enligt rapporten Utsatta museer? som släpptes 20 april framkommer även att så många som två tredjedelar av de tillfrågade museerna också råkade ut för någon form av stöld eller skadegörelse under 2015. Den vanligaste formen av skadegörelse uppges vara klotter.

- Resultaten från vår kartläggning är oroväckande, men tyvärr inte helt överraskande. Snarast bekräftas den bild av situationen med hot och våld mot kulturinstitutioner och professionellt verksamma konstnärer som vi har sett i tidigare studier, säger Gunnar Myrberg, utredare vid Myndigheten för kulturanalys.

Kartläggningen visar att ett fåtal av de drabbade museerna har valt att avsluta eller inte genomföra specifika uppdrag till följd av skadegörelse, stöld, våld eller hot under 2015. Däremot har fler än hälften av de drabbade museerna valt att förstärka säkerheten eller på andra sätt minska utsattheten. Två av tre museer har utarbetade riktlinjer för dokumentation och hantering av skadegörelse, våld och hot och fyra av fem museer har en stödfunktion eller en kontaktperson för anställda som blivit utsatta för skadegörelse, våld eller hot i tjänsten.

Myndigheten för kulturanalys har genomfört en kartläggning inom ramen för Kulturanalys ansvar för officiell statistik för Sveriges museer. Rapporten är baserad på en enkätundersökning med 98 medelstora och stora museer och museimyndigheter i Sverige om förekomsten av skadegörelse, våld, stöld och hot. Rapporten Utsatta museer? kan laddas ner här>>