90 medlemmar från hela landet samlades för att diskutera just detta vid FUISM:s höstkonferens på Medelhavsmuseet i Stockholm den 8-9 oktober.
FUISM står för Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer. Organisationen har arbetat för att skapa och stärka kontaktnät bland kollegor som arbetar med museipedagogik i olika former. Genom föreningen ökar och sprids kunskaper om museipedagogik med målsättningen att stärka museipedagogikens ställning.
Vid höstkonferensen samlades pedagoger, kommunikatörer, chefer och frilansande utställningsfolk från kultursektorn.

emily-johnsson-pa-flh

Hur skapar vi en verksamhet som angår? Det var konferensens övergripande tema denna gång. I tre valbara workshops fokuserades på metoder som vill göra den pedagogiska verksamheten och lärandet på museer och i utställningar angelägen och berörande för besökarna.

Emily Johnson, utvärderings- och utvecklingskonsult inom kultursektorn, ledde en workshop om passion och nyfikenhet på Forum för levande historia.

Besökarens perspektiv stod i fokus när Ylva Hammar från Riksutställningar ledde en workshop på Postmuseet. Här fick medlemmarna pröva på metoder att leda kreativa processer i dialog med exempel från samverkansprojekt mellan folkbildning och kulturarvsmuseer i Skåne.

På Medelhavsmuseet undersökte Ulla Wiklund tillsammans med gruppen de estetiska lärprocesser som lyfts i skolans kulturuppdrag och på Nationalmuseum fick deltagarna delta i Veronica Hejdelinds arbete med att anpassa museets uppdrag och möjligheter till skolans styrdokument.

Inledningsvis kåserade FUISMs ordförande Lotte Edsbrand, Göran Björnberg, Riksutställningar och Sofia Kling, NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, kring konferensens bärande tema om angelägenhet. Som en avslutning knöts perspektiv och erfarenheter från de tre spåren ihop genom ett panelsamtal med workshopledarna och några ”agenter”, medlemmar som deltagit i de tre spåren.

Upplägget och innehållet på konferensen hade satts samman utifrån medlemmarnas önskemål. Den stora uppslutningen och intresset visar tillsammans med utvärderingarna att FUISM är en BRA (berörande, relevant och angelägen) kraft för lärande på svenska museer.

Hugo Wester, vice ordförande FUISM, regionansvarig Stockholm/ Gotland