Den 22 oktober öppnar Kulturrådet den andra ansökningsomgången av de nya krisstöden till kulturen. Nu är särskilda behov i kulturlivet och smittsäkra evenemang i fokus. Fler yrkesgrupper och organisationer omfattas av detta stöd. 

De medel som museer främst omfattas av är:

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: bildkonst, museer, litteratur med mera. Ansökningsperiod 22 oktober–3 november

Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang. Ansökningsperiod 15–27 oktober.

Läs mer och ansök på Kulturrådets hemsida.