IdeK-labbet är en förening för alla med intresse för kulturarv och digital kommunikation.

IdeK står för Innovation, Idéer, Design, Kommunikation och Kulturarv
Det här är föreningen för dig som jobbar i kulturarvssektorn, är forskare eller lärare, eller kommersiell/icke kommersiell aktör/individ med intresse för att kommunicera kunskap och kulturarv via digitala kanaler.
IdeK-labbet omvärldsbevakar, för medlemmarnas räkning, allt om kommunikation av kunskap och kulturarv via digitala kanaler. Vi tittar särskilt på gränssnittet mot användaren, målgruppsanalyser, övergripande strategier, policies, teknikval, val av kanal och plattform samt utvärdering. Vi blickar också framåt och trendspanar tillsammans med experter på området. Föreningen är också en yta för kunskapsutbyte medlemmarna emellan.

Vi vill besvara frågor som:
– Hur måste kulturarvsinstitutioner förändras för att möta den digitala och sociala omvärlden?
– Vilka kompetenser kräver en kommunikativ och digital organisation?
– Vilken roll kommer kulturarvsinstitutioner och organisationer spela i det digitala samhället om fem eller tio år?

Medlemmarna tar del av vår omvärldsbevakning via nyhetsbrev, webben, seminarier/webbinarier och workshops.
Vårt mål med IdeK-labbet är att bidra till ökad kunskap på området förmedling och kommunikation i digtala kanaler inom kulturarvssektorn. Vi vill också bidra till ökat nätverkande och dialog mellan olika aktörer, samt inspirera och bidra till förnyelse och innovation på området.
Vi som driver föreningen arbetar på olika sätt med digital kommunikation och förmedling och har på olika sätt kopplingar till kulturarvsorganisationer.

Läs mer om föreningen på www.idek.se
Kontakt: info@idek.se