ljus

Utredningen om ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01) ska lämna förslag om hur ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen ska inrättas. Etnologen Birgitta Svensson är utsedd till särskild utredare.

En utgångspunkt i direktivet till utredningen är att berättelser från överlevande med anknytning till Sverige ska stå i centrum för verksamheten.

Utredaren ska:

  • föreslå inriktning och uppdrag för verksamheten,
  • föreslå hur verksamheten ska organiseras,
  • bedöma verksamhetens lokalbehov, och
  • kartlägga relevanta samarbetsparter

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Utredningen kommer att skicka ut en enkät till berörda intressenter, myndigheter och organisationer, men välkomnar också inspel på ku.mof@regeringskansliet.se