Regeringen har beslutat att korttidstödet förlängs till den 30 juni 2021 och kommer gälla retroaktivt från december 2020.

Den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Det går att ansöka om statligt stöd från samma datum, och retroaktivt från december 2020. Det nya regelverket innebär förändringar kring till exempel karenstid och antal stödmånader jämfört med tidigare. Korttidsavtal har hittills kunnat beviljas som längst nio månader i följd. Den tidsgränsen tas tillfälligt bort under perioden fram till 30 juni 2021. Det betyder att korttidspermitteringar som beviljas under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader.

Läs mer om det nya stödet och hur du ansöker på Tillväxtverkets hemsida.