I förra veckan meddelade regeringen att av de 1,5 miljarder som ska gå till kulturen, får Kulturrådet 881 miljoner kronor att fördela. Den första bidragsomgången går till kompensation för inställda och framskjutna evenemang, under perioden juni-september.

Kulturrådets ansökan öppnar den 15 oktober med sista ansökningsdatum 27, 28 och 29 oktober beroende på konstområde. De två övriga bidragen, det vill säga bidrag till smittsäkra evenemang och bidrag utifrån behov i kulturlivet, öppnar veckan därpå.  Ansökningsperioderna kommer liksom i våras vara relativt korta, för att ge utrymme till att granska ansökningarna och hinna betala ut stöden innan årsskiftet. Som sökande kan det därför vara bra att redan nu förbereda underlag till den första stödutlysningen, som alltså gäller kompensation för sommarens evenemang, med liknande regelverk som i våras.

Ansökningsperioder kompensation för sommarens kulturevenemang:

  • 15-27 oktober: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang
  • 15-28 oktober: scenkonstföreställningar
  • 15-29 oktober: konserter

Läs mer på Kulturrådets hemsida.