Kreativa platser heter Kulturrådets nya bidrag som är en del av regeringens satsning Äga rum. Bidraget sätter platsen och människorna som bor där i centrum och ska fördelas till lokala samverkansprojekt som utgår från de boendes behov och önskemål. Nu har förordningen för bidraget trätt i kraft.

Kulturrådet kommer att fördela 100 miljoner kronor under 2016–2018, varav 24 miljoner delas ut under 2016. Första ansökningsperioden är den 25 augusti till den 22 september i år. Bidraget ska delas ut till kulturprojekt i bostadsområden, som drivs av lokal samverkan och där de boende är med som projektdeltagare, kulturutövare och publik.

– Vi vill stödja de kreativa krafter som finns runt om i Sverige och som kanske inte tar del av de ekonomiska stöd som finns. Vår förhoppning är att satsningen får fler människor att bidra med sin kompetens till kulturlivet, säger Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet.

En del av Äga rum
Bidraget är en del av Äga rum – regeringens satsning på konst och kultur i vissa bostadsområden. Ansvaret för Äga rum delas av Kulturrådet och Statens konstråd. Kulturrådet ska fördela bidrag till kulturverksamheter i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande. Statens konstråd ska genom sitt projekt Konst händer producera exempel på offentlig konst i miljonprogrammets områden och utveckla metoder för invånarinflytande.

Regeringen fattade beslut om villkoren och förordningen för bidraget den 4 maj och den 1 juni trädde förordningen i kraft.

Informationsturné runt om i landet
Med start den 13 juni åker Kulturrådet på informationsturné runt om i landet för att berätta om Äga rum och Kreativa platser.

Se schemat för turnén>>>

Guide för sökande
Kulturrådet har tagit fram en guide för sökande med information om Äga rum-satsningen, bidraget och kriterier för att söka.

Ladda ner guiden>>>

Läs mer
Kreativa platser>>>
Konst händer>>>

Mer information Kulturrådet

Viktoria Nguema
Telefon: 08 5192 64 32
viktoria.nguema@kulturradet.se

Simon Strömberg
Telefon: 08 5192 64 34
simon.stromberg@kulturradet.se