Kulturrådet har publicerat  en kvantitativ rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan. Nytt för i år är att rapporten fokuserar på ekonomi och personal.

Rapporten visar bl.a att mellan åren 2010 och 2015 ökade stöden till kultur från regioner och kommuner med nästan 20 procent. De statliga verksamhetsbidragen höjdes samtidigt med två procent. Sammantaget innebär det att bidragen ökat mer än den allmänna kostnadsutvecklingen under perioden.

Läs mer och ladda ner rapporten på Kulturrådets webbplats>>>