Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar tydligt att museerna behåller sin starka roll i samhället, inte minst i samverkan med skolan.

Pressmeddelande besöksstatistik, samtliga deltagande museer 20140224>>>

– Det är glädjande att museerna behåller sin starka position i samhället. Museerna erbjuder ett upplevelser där kunskap samspelar med möjligheten till en stunds samvaro och reflektion kring aktuella frågor, säger Robert Olsson, ordförande i Riksförbundet Sveriges museer.

Under de senaste åtta åren har museibesöken ökat med cirka 18 procent, från 14,7 miljoner år 2003 till närmare 17,4 miljoner besök 2012 visar den officiella statistiken från Myndigheten för kulturanalys. Flest museibesök under 2013 stod de centrala museerna för, men både de regionala liksom de kommunala museerna visar en uppåtgående trend i antalet besökare. Centralmuseerna ligger främst i landets större städer. Flest besökare under 2013 hade Skansen och Vasamuseet med 1 425 743 respektive 1 088 136 antal besök.

– Museerna har en viktig roll att spela i det svenska samhället, inte minst när det handlar om våra barn och unga. Vi vill att museerna ska fortsätta vara en naturlig samarbetspartner för skolorna och erbjuda en kreativ miljö där elever och lärare kan hämta kunskap, inspiration och nya perspektiv, säger Robert Olsson.

Riksförbundet Sveriges museer arbetar som en främjande och samlande aktör i museisektorn och driver utvecklingsfrågor som är viktiga för branschen.  Förbundet har drygt 200 medlemmar.

De tre mest besökta centralmuseerna 2013

1. Skansen: 1 425 743
2. Vasamuseet: 1 088 136
3. Moderna museet i Stockholm: 530 910


För mer information
Robert Olsson, ordförande Riksförbundet Sveriges museer, tfn :070-665 69 24
www.sverigesmuseer.se
www.facebook.com/sverigesmuseer
www.twitter.com/Sverigesmuseer