Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen från Riksförbundet Sveriges museer visar att museerna stärkt sin roll i samhället under 2014 och att museibesöken ökat med nära en halv miljon sedan föregående år.

Hela pressmeddelandet som pdf>>>

Bilaga. Samtliga deltagande museers besökssiffror 2014>>>

– Det är mycket glädjande att kunna presentera dessa siffror. De visar inte bara att museerna stärkt sin position under 2014 utan även att de har en betydelsefull roll att spela i det svenska samhället, säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer.

Under de senaste tio åren har det totala antalet museibesöken ökat med cirka 17 procent, från 14,7 miljoner år 2003 till närmare 17,7 miljoner besök 2013. Detta visar den officiella statistiken från Myndigheten för Kulturanalys. Flest museibesök under 2014 stod de centrala museerna för, men både de regionala museerna och de kommunala/övriga museerna visar en tydlig uppåtgående trend i antalet besökare. Flest besökare under 2014 bland centralmuseerna hade Skansen och Vasamuseet i Stockholm med 1 372 213 respektive 1 220 429 antal besök.
– Resultaten av den Sifo-undersökning som Riksförbundet nyligen presenterade visade att mer än hälften av alla personer i åldern 15-65 år har gått på museum under det senaste året. Statistiken visar tydligt att alltfler söker sig till museerna för inspiration och kunskap, säger Mats Persson.

De tre mest besökta centralmuseerna 2014

1. Skansen: 1 372 213
2. Vasamuseet: 1 220 429
3. Moderna museet i Stockholm: 487 505

De tre mest besökta regionala museerna 2014

1. Gotlands museum: 357 967
2. Bohusläns museum: 293 055
3. Malmö museer: 263 820

De tre mest besökta kommunala/övriga museerna 2014

1. Friluftsmuseet Gamla Linköping: 400 000
2. Göteborgs konstmuseum: 251 433
3. Göteborgs stadsmuseum: 213 100
För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 0708-11 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se