Riksförbundet gratulerar vår ordförande Lars Amréus som i dag har blivit utnämnd till Riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet.

Grattis Lars, hur känns det?
Tack! Det känns väldigt spännande. Jag är förstås både stolt och hedrad över att ha fått uppdraget som riksantikvarie. Jag ser det som ett av de absolut viktigaste och kanske också mest utmanande uppdragen i kultursverige.

Du har varit ordförande i Riksförbundet Sveriges museer i fyra år nu. Vad har varit roligast?
Det har varit roligt se en så stadig och uppåtgående trend för Förbundet och våra frågor. Under de här åren har vi fått stort förtroende från våra medlemmar, från regeringen och många olika externa intressenter. Museifrågorna möts av ett allt större intresse på många håll. Vi har fått bättre ekonomi, kunnat anställa en generalsekreterare och blivit en allt viktigare samhällsaktör som driver museisektorns gemensamma intressen. Jag ser fram emot att bidra till att bygga en effektiv samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och Riksförbundet under de kommande åren.

Varför blev just du utnämnd till Riksantikvarie?Det är en fråga som regeringen och kulturministern ska svara på i första hand. Men jag tror att man tagit fasta på mitt breda kontaktnät och förmåga att bygga samarbeten och synliggöra verksamheter. Jag har också erfarenhet och kunskap kring frågor om kulturmiljö och kulturarv från olika utsiktspunkter, som museisektorn, Regeringskansliet, Riksantikvarieämbetet och även internationellt som säkert kommer väl till pass.

Vilken blir din första uppgift som nytillträdd generaldirektör?
Jag kommer att börja med att lära känna verksamheten och mina nya medarbetare och fånga upp såväl deras som externa intressenters syn på myndigheten. Riksantikvarieämbetet står inför en rad stora och spännande utmaningar, men är en väl fungerande myndighet redan i dag. Som jag ser det finns det inga behov av akuta förändringar i dagsläget.

Vilken blir din största utmaning som generaldirektör för Riksantikvarieämbetet?
Det är en stor utmaning att utveckla Riksantikvarieämbetet som en samlande och ledande aktör i det övergripande arbetet med kulturarv och kulturmiljö. Det handlar om att vända sig utåt och det handlar om att göra våra frågor synliga på olika sätt, inte minst i det offentliga samtalet om hur vi formar vår miljö och framtid.

 

Regeringens pressmeddelande

Länk till Riksantikvarieämbetet