Chefsutbildning för ökad jämställdhet och mångfald i museernas, konst- och kulturinstitutionernas publika verksamhet

Välkommen med din ansökan till kursen Leda mångfalt. Detta är en kurs som ger både teoretiska perspektiv och kunskap i HUR mångfald och jämställdhet kan bli mer än vackra ord i policydokument och direktiv!

Kursen är framtagen speciellt för institutionschefer och ger fördjupade kunskaper i att driva förändringsarbete, ledarskaps- och verksamhetsutveckling, nätverk med chefer och experter samt exklusiva föreläsningar med bland annat Tiina Rosenberg, Oscar Pripp och Klara Adolphson.

Kursen ges som tre kurstillfällen i form av internat. 27 – 28 november 2012 (Sigtuna), 15 – 16 januari 2013 och 6 – 7 mars 2013. Sista anmälningsdag är 1 september.

Läs mer om kursen här.

Kursen arrangeras av DIK, JÄMUS/Statens Historiska museer och Riksutställningar i samverkan med Ledarna och Riksförbundet Sveriges museer.