Riksförbundet genomförde i april 2010 en workshop på temat "Hur vill du att Riksförbundet Sveriges museer ska utvecklas". Resultatet har varit vägledande för styrelsens val och prioriteringar.

Nu fortsätter vi på den inslagna vägen och genomför medlemsdialoger på fyra platser i landet. Upplägget blir det samma på alla platser. Syftet är att under en dag mellan 10.00-15-00 diskutera och fånga medlemsmuseernas synpunkter kring förbundets verksamhet och utveckling. För att så många som möjligt ska kunna delta inbjuder vi till dialog på följande platser:

5 maj      Göteborgs stadsmuseum
18 maj    Stockholm, Medeltidsmuseet
25 maj    Umeå, Västerbottens museum

Anmäl dig här.