Igår hade Sveriges Museer möte med kulturminister Amanda Lind och tjänstemän på kulturdepartementet. Sveriges Museers generalsekreterare och styrelseordförande beskrev medlemmarnas ekonomiska utsatthet med anledning av Coronaviruset och lyfte även fram de digitala utbud som nu erbjuds och utvecklas. 

Kulturdepartementet visade förståelse för medlemmarnas situation och lyfte även museernas viktiga samhällsfunktion.

Kulturministern framförde till Sveriges Museers medlemmar att hon är glad och stolt över de viktiga insatser alla gör på museer runt om i landet. Under lunchen hade hon själv tagit del av Modernas museets soffvisning.

–  Jag hoppas att kunna ge ett snabbt besked gällande hur de aviserade 500 miljoner i stöd till kulturen ska fördelas. Departementet fortsätter arbetet med att kartlägga kulturlivets behov och hur bland annat museernas kan stöttas så bra som möjligt. Ni gör en viktig insats för samhället, avslutade kulturministern.

Sveriges Museer kommer att fortsatt ha löpande dialog med kulturdepartementet och återkommer vid nya besked. 

För frågor kontakta gärna Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer. 

Lyssna på när Jeanette Gustafsdotter intervjuas i Kulturnytt i P1 om museernas situation: