Just nu pågår det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur i Eskilstuna och Sveriges Museer är på plats med två arrangemang på Munktellmuseet. Under rubriken Älskade museum! inleddes vårt seminarium på fredagen med att generalsekreterare Mats Persson gjorde en nulägesspaning på läget i museisektorn.

-Under förra året gjordes 27 miljoner museibesök och 19 av besöken gjordes utanför storstäderna. 80 procent av svenskarna besökte en utställning - museerna har impact, konstaterade Mats Persson.
IMG_3706

Enligt Eurobarometern från 2017 om kulturarv är svenskarna några av de flitigaste museibesökarna i Europa. Våra museer är viktiga kuggar i det hållbara samhället, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. I seminariet beskrevs museisektorns dynamik ur flera aspekter med påverkan på breda folklager.

-Museer är en viktig del i en stads attraktionskraft och ”själ”, både för turism, företagande och invånare, sade Klas Grinell, som är kulturstrateg, Göteborgs stad, i sin dragning om museers goda effekter på samhället.

Klas Grinell vred och vände på begrepp om hur och vad vi mäter och varför, och hur vi på ett tydligt sätt kan berätta om varför det vi gör är viktigt.
IMG_3724

Britta Söderqvist, som är områdeschef för Göteborgs stads museer, pratade om hur museer kan vara delaktiga i att skapa möten och överbrygga motsättningar i ett samhälle.

- Samlingarna är en resurs som när den används tillsammans med medborgare kan skapa alltifrån innovationer och färdigheter till tillit och gemenskap, sade Britta Söderqvist.

-I dagens samhälle när vi prata om källkritik och källtillit har vi ett behov av platser som vi kan lita på, här har museerna en unik roll, sade Mats Persson, Sveriges Museers generalsekreterare.