Förra året gjordes 17,4 miljoner besök på något av landets museer. Trenden är att museibesöken ökar. Av dessa var 2,7 miljoner, barn och unga. Det visar en ny statistikrapport från Myndigheten för Kulturanalys.

Pressmeddelande som pdf>>>

- Rapporten visar att museernas arbete gentemot barn och unga är viktig. Här sker en ständig utveckling. bl.a. inom det museipedagogiska området. Vi vill att museerna ska vara en naturlig samarbetspartner för skolorna och en kreativ miljö där barn och unga får kunskap och nya perspektiv, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Trenden sedan 2008 är ökande med museikategorierna regionala museer och övriga museer i toppen. I en undersökning som Riksförbundet Sveriges museer och Riksutställningar genomförde tidigare i år framkom att mer än varannan person i åldern 18-65 år, 54 procent, har besökt något museum i landet under de senaste året. Undersökningen byggde på telefonintervjuer med 1 000 slumpvis utvalda personer inom samma ålderskategori.

- Det är glädjande att se att så många besöker Sveriges museer. Det finns en enorm skatt av kunskap och kultur samlad på landets museer som vi hoppas att ännu fler ska upptäcka. Det här visar också att museerna är en viktig aktör inom den svenska besöksnäringen, säger Mats Persson.

Korta fakta om museiåret 2012:
- Sveriges museer hade 17,4 miljoner besök under 2012, 2,7 miljoner av dessa var barn och ungdomar.
- Flest besök under 2012 hade Skansen, Vasamuseet och Naturhistoriska riksmuseet.
- 93 procent av de tillfrågade museerna i undersökningen anordnar särskild verksamhet för barn och unga.
- Mer än hälften av museerna har verksamhet för barn och unga med behov av särskilt stöd.
- Totalt visades 1782 utställningar, 64% av dessa, 1140 stycken, var tillfälliga utställningar.
- 156 vandringsutställningar visades på 741 platser under året. En tredjedel av dessa var nyproducerade.
- En tredjedel av museernas samlingar var digitaliserade.
- Ungefär 12 % av museernas samlingar fanns tillgängliga via webben i slutet av 2012.

Statistiken är hämtad från Myndigheten för Kulturanalys årliga sammanställning över museibranschen. 236 museer tillfrågades och 179 svarade på undersökningen. Museerna representerar centralmuseer, övriga statliga museer, regionala museer, kommunala museer och övriga museer. Hela rapporten finns på Myndigheten för Kulturanalys webbplats.


För mer information, kontakta gärna:

Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer: 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se